lu.se

Food@LU

Lunds universitet

Food @ Lunds Universitet

Hela kedjan – Hela människan

Food@LU är en informationsplattform för livsmedelsrelaterad forskning, innovation, utbildning och samverkan på Lunds Universitet.

Utbildningen och forskningen inom Lunds universitet täcker hela värdekedjan från jord till bord och hela spektrat av människans samspel med födan – från cellnivå till upplevelsen i ätögonblicket.

Lunds universitet har en bred, mångfacetterad och kvalitativt högtstående verksamhet inom hela livsmedels- och förpackningsområdet. Det gäller såväl forskning och forskarutbildning som grundutbildning.